باندې پنبه ومتيازو فوم

فوم پنبه ومتيازو، پر پنبه ومتيازو فوم

  • پاکول swab
  • نمونه ومتيازو
  • فوم-پر-پنبه څوکه
  • پلی پروپیلن لاستی
  • اوږده لاستی

Meditech توليد لوړ کیفیت فوم پنبه ومتيازو، پر پنبه ومتيازو لپاره د طبي، نمونه او یا د استعمال د پاکولو فوم. مستقيم فابريکه خرڅلاو، رقابتی نرخ.